Quy định lắp đặt trạm quan trắc nước ngầm theo thông tư 17/2021/TT-BTNMT

Thông tư 17/2021/TT-BTNMT quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước:

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước và Vụ trưởng Vụ Pháp chế; 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước. 

1. Tóm tắt các quy định về việc yêu cầu lắp đặt trạm quan trắc nước ngầm đối với các đơn vị khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo Thông tư 17/2021/TT-BTNMT. 

Điều 13. Giám sát hoạt động khai thác nước dưới đất  

Việc giám sát hoạt động khai thác, sử dụng nước dưới đất từ các công trình khai thác nước dưới đất với quy mô trên 10 m3/ ngày đêm được thực hiện như sau. 

1.1. Thông số giám sát: 

  • Lưu lượng khai thác của từng giếng khoan, giếng đào, hố đào, hành lang, mạch lộ, hang động khai thác thuộc công trình; 

  • Mực nước trong giếng khai thác đối với giếng khoan, giếng đào; 

  • Chất lượng nước trong quá trình khai thác (nếu có); 

  • Đối với công trình có quy mô từ 3.000 m3/ngày đêm trở lên, ngoài việc thực hiện giám sát các thông số quy định trên, điều khoản này còn phải giám sát thông số mực nước trong các giếng quan trắc. 

1.2. Hình thức giám sát: 

  • Đối với công trình có quy mô từ trên 10 m3/ngày đêm đến dưới 200 m3/ngày đêm: thực hiện giám sát định kỳ đối với các thông số lưu lượng, mực nước và chất lượng nước trong quá trình khai thác. 

  • Đối với công trình có quy mô từ 200 m3/ngày đêm đến dưới 1.000 m3/ngày đêm yêu cầu giám sát tự động và trực tuyến đối với thông số lưu lượng, 

  • Đối với công trình có quy mô từ 1.000 m3/ngày đêm đến dưới 3.000 m3/ngày đêm yêu cầu giám sát tự động và trực tuyến đối với thông số lưu lượng và mực nước. 

  • Đối với công trình có quy mô từ 3.000 m3/ngày đêm trở lên yêu cầu giám sát tự động và trực tuyến đối với thông số lưu lượng, mực nước và mực nước trong các giếng quan trắc. 

1.3. Chế độ giám sát: 

a) Đối với thông số giám sát tự động, trực tuyến, không quá 01 giờ 01 lần; 

b) Đối với các thông số giám sát định kỳ, không quá 24 giờ 01 lần và phải cập nhật số liệu vào hệ thống giám sát trước 10 giờ sáng ngày hôm sau đối với thông số lưu lượng, mực nước; đối với thông số chất lượng nước trong quá trình khai thác, thực hiện cập nhật số liệu vào hệ thống giám sát không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả phân tích; 

Vị trí, thông số, tần suất quan trắc chất lượng nước phục vụ giám sát thực hiện theo quy định của giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất (nếu có). 

Điều 16. Trách nhiệm của cơ sở khai thác, sử dụng tài nguyên nước 

1. Đầu tư, lắp đặt, quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng và duy trì hoạt động của thiết bị đo đạc, quan trắc tại công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 5 của Thông tư này. 

2. Hoàn thành việc kết nối, truyền trực tiếp, cập nhật số liệu thường xuyên, liên tục và định kỳ vào hệ thống giám sát theo quy định của Thông tư này trước khi vận hành khai thác tại công trình. 

3. Lưu trữ, cung cấp thông tin, dữ liệu khai thác, sử dụng tài nguyên nước của mình để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra hoặc khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Hiệu lực thi hành 

Cơ sở có công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đảm bảo các yêu cầu về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước phải hoàn thành việc lắp đặt thiết bị, kết nối, truyền, cập nhật số liệu về hệ thống giám sát theo quy định tại Thông tư này trước ngày 31/12/2023, đối với công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp phép, trước ngày 31/12/2022, đối với công trình do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 11 năm 2021 và thay thế Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT ngày 07 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước. 

Xem thông tin chi tiết thông tư 17 tại đây

Cùng xem Quan trắc nước ngầm mang lại lợi ích gì

2. Tại sao phải tiến hành lắp đặt trạm quan trắc nước ngầm 

Việc tiến hành lắp đặt các trạm quan trắc nước ngầm nhằm mục đích: 

2.1. Quản lý tài nguyên nước:  

Quan trắc nước ngầm cung cấp các thông tin về lưu lượng, mực nước, và sự biến đổi của nguồn nước dưới mặt đất. Dựa vào dữ liệu này, cơ quan quản lý có thể đưa ra quyết định về sử dụng tài nguyên nước một cách hiệu quả và bền vững hơn. 

2.2. Giám sát chất lượng nước:  

Trạm quan trắc nước ngầm giúp theo dõi các chỉ số chất lượng nước như nồng độ các hợp chất hóa học (như nitrat, amoniac, kim loại nặng) và vi sinh vật (như vi khuẩn, vi rút). Điều này giúp phát hiện sớm các tình trạng ô nhiễm, đảm bảo sử dụng bền vững và bảo vệ nguồn nước ngầm. 

2.3. Phát hiện sớm ngập nước và sự cố:  

Trạm quan trắc nước ngầm cũng giúp cảnh báo sớm về tình trạng ngập nước, giảm thiểu thiệt hại cho cơ sở hạ tầng và đảm bảo an toàn cho toàn xã hội. 

2.4. Tuân thủ quy định và hướng dẫn:  

Hơn hết việc lắp đặt trạm quan trắc nước ngầm cũng giúp cơ sở, tổ chức đáp ứng được yêu cầu của các quy định và hướng dẫn liên quan đến quản lý tài nguyên nước và bảo vệ môi trường. 

quan-trac-nuoc-ngam-du-an-mani-thai-nguyen

Trạm quan trắc nước ngầm dự án Mani Thái Nguyên

Tóm lại, việc lắp đặt trạm quan trắc nước ngầm là cực kì cần thiết để bảo vệ nguồn nước và đảm bảo sử dụng tài nguyên nước một cách bền vững. 

3. Hệ thống quan trắc nước ngầm của AQUACO 

Hệ thống quan trắc nước ngầm đạt chuẩn của AQUACO đảm bảo đầy đủ các thiết bị quan trắc như lưu lượng, mức nước, được bố trí tại từng giếng. Kết hợp với hệ thống kết nối, truyền dẫn dữ liệu gồm các local datalogger ở mỗi giếng và một datalogger nhận tất cả dữ liệu quan trắc ghi nhận được và đặt tại giếng trung tâm.  
Các dữ liệu được truyền đi của hệ thống quan trắc nước ngầm tự động, liên tục được xử lý tại phòng điều khiển phục vụ cho việc giám sát, quản lý nội bộ. Dữ liệu quan trắc được truyền đến sở TNMT thông quan đường truyền IP tĩnh (internet) bằng phương thức FTP và đảm bảo được lưu tập tin dưới dạng *.txt theo quy định hiện hành. 

Xem thêm thông tin về trạm quan trắc nước ngầm

Thông tin chi tiết về AQUACO vui lòng xem tại đây:  

Công ty cổ phần thiết bị công nghệ AQUA  

Trụ sở chính: Số 23, Đường Số 4, Cư Xá Chu Văn An, Phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM. 

Văn phòng Hà Nội: Phòng 3A5, Lô B15D13 Khu Đô thị mới Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. 

Hotline:  0909 246 726  

Tel: 028 6276 4726  


Tin tức liên quan

Quy định quan trắc nước mặt có những điều gì cần lưu ý?
Quy định quan trắc nước mặt có những điều gì cần lưu ý?

464 Lượt xem

Nước mặt chịu nhiều tác động bởi các hoạt động của con người. Nguyên nhân đến từ việc đây là nguồn nước phục vụ cho phần lớn các hoạt động sinh hoạt, sản xuất,...Ô nhiễm nước mặt gây ảnh hưởng tiêu cực đến hệ động thực vật dưới nước. Về lâu dài sự ô nhiễm này có tác động xấu đến sức khỏe cộng nếu không được xử lý chất lượng nước kịp thời. Vì thế việc tiến hành quan trắc vừa tuân thủ theo quy định quan trắc nước mặt, đồng thời đây cũng là giải pháp hữu hiệu để bảo vệ môi trường.
Quan trắc nước thải y tế
Quan trắc nước thải y tế

687 Lượt xem

Nước thải y tế thường lẫn nhiều hợp chất hữu cơ, vi khuẩn, các chế phẩm thuốc, dư lượng thuốc kháng sinh…Do đó cần được thu gom và xử lý đạt chuẩn trước khi xả thải. Tuy nhiên trên thực tế vẫn còn nhiều cơ sở y tế chưa đáp ứng được quy định về nước thải. Vì thế cần phải giám sát liên tục nhằm phát hiện sự cố và cảnh báo sớm những biến động ảnh hưởng đến khả năng xử lý cũng như hiệu suất hoạt động của thống. Đó cũng là chủ đề bài viết mà AQUACO muốn mang đến bạn - quan trắc nước thải y tế.
Hệ thống quan trắc nước thải bao gồm những gì?
Hệ thống quan trắc nước thải bao gồm những gì?

581 Lượt xem

Các hệ thống quan trắc đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và thông qua kiểm định khắt khe của các cơ sở có thẩm quyền sẽ giúp bạn hợp thức hoá các giấy tờ bắt buộc một cách chuyên nghiệp, đảm bảo sự hoạt động của các dự án diễn ra liên tục. Vậy, việc tiến hành lắp đặt một trạm quan trắc nước thải đảm bảo chất lượng sẽ cần phải chú ý những gì?  
Quan trắc khí thải Online
Quan trắc khí thải Online

997 Lượt xem

Ô nhiễm không khí được xem là một trong các vấn đề ô nhiễm độc hại nghiêm trọng trên thế giới. Có thể thấy ô nhiễm không khí chịu sự tác động lớn nhất từ các hoạt động của con người tạo ra. Các khí thải ô nhiễm này xuất phát từ các hoạt động: sản xuất công nghiệp, giao thông vận tải, sinh hoạt…Vì thế, Nghị định số 40/2019/NĐ-CP đã đưa ra quy định về thực hiện quan trắc khí thải online nhằm tuân thủ tiêu chuẩn về khí thải; đồng thời gián tiếp đánh giá được hiệu quả sản xuất của các doanh nghiệp.
Thông báo nghỉ lễ Giổ tổ Hùng Vương
Thông báo nghỉ lễ Giổ tổ Hùng Vương

86 Lượt xem

Thông báo Nghỉ lễ Giổ tổ Hùng Vương
Máy đo pH cầm tay Hach
Máy đo pH cầm tay Hach

1008 Lượt xem

Độ pH trong nước là đại lượng đặc trưng cho sự có mặt của các ion H+  hoạt động trong nước. Các mức độ pH trong nước được phân chia theo thang đo từ 0-13 và pH=7 được xem là mức pH trung bình. Trong đó, độ pH dao động từ 6.5< pH< 8.5 được đánh giá là mức độ pH ổn định, không gây hại cho sức khỏe con người. Và để kiểm tra tính axit hoặc bazơ ngoài hiện trường, người ta thường sử dụng các máy đo pH cầm tay Hach vì sự tiện lợi và khả năng chính xác cao.
Máy quang phổ phòng thí nghiệm hiện đại DR6000 có gì đặc biệt?
Máy quang phổ phòng thí nghiệm hiện đại DR6000 có gì đặc biệt?

675 Lượt xem

Thực hiện quan trắc trong nhiều năm trở lại đây đã trở thành hoạt động bắt buộc đối với một số đơn vị. Và để đạt được hiệu quả cao nhất, ngày càng có nhiều hãng sản xuất cung cấp những thiết bị hỗ trợ với các chức năng nổi bật. Trong đó, phải kể đến các thiết bị đến từ Hach ví dụ như máy đo quang phổ phòng thí nghiệm hiện đại - DR6000 với những nâng cấp hiện đại phục vụ tối đa cho công tác quan trắc chất lượng môi trường.
CẬP NHẬT - Thông tư 10/2021-TT/BTNMT - Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường
CẬP NHẬT - Thông tư 10/2021-TT/BTNMT - Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường

959 Lượt xem

AQUACO xin cập nhật đến Quý khách hàng Thông tư 10/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng