Tuyển Dụng

TUYỂN GẤP NHÂN VIÊN KINH DOANH THỊ TRƯỜNG KHU VỰC MIỀN BẮC THÁNG 5/2024
TUYỂN GẤP NHÂN VIÊN KINH DOANH THỊ TRƯỜNG KHU VỰC MIỀN BẮC THÁNG 5/2024

68 Lượt xem

Công ty cổ phần thiết bị công nghệ AQUA hân hạnh là đại lý ủy quyền của hãng HACH, là nhà cung cấp thiết bị quan trắc nước hàng đầu thế giới. AQUA chuyên cung cấp giải pháp hệ thống quan trắc tự động liên tục, thiết bị đo đạc, hóa chất phòng thí ngiệm, hiện trường. Hiện tại, do nhu cầu mở rộng quy mô doanh nghiệp, AQUACO cần tuyển dụng nhân viên kinh doanh tại khu vực HCM, và Hà Nội)
Tuyển dụng nhân viên kĩ thuật công trình
Tuyển dụng nhân viên kĩ thuật công trình

289 Lượt xem

 Công ty cổ phần thiết bị công nghệ AQUA hân hạnh là đại lý ủy quyền của hãng HACH, là nhà cung cấp thiết bị quan trắc nước hàng đầu thế giới. AQUA chuyên cung cấp giải pháp hệ thống quan trắc tự động liên tục, thiết bị đo đạc, hóa chất phòng thí ngiệm, hiện trường. Hiện tại, do nhu cầu mở rộng quy mô doanh nghiệp, AQUACO cần tuyển dụng vị trí nhân viên kĩ thuật công trình.
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH THỊ TRƯỜNG
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH THỊ TRƯỜNG

314 Lượt xem

Công ty cổ phần thiết bị công nghệ AQUA hân hạnh là đại lý ủy quyền của hang HACH, là nhà cung cấp thiêt bị quan trắc nước hàng đầu thế giới. AQUA chuyên cung cấp giải pháp hệ thống quan trắc tự động liên tục, thiết bị đo đạc, hóa chất phòng thí ngiệm, hiện trường. Hiện tại, do nhu cầu mở rộng kinh doanh cũng như khai tác tiềm năng từ khách hàng hiện tại, công ty tuyển dụng các vị trí sau:
Tuyển dụng kỹ sư công nghệ
Tuyển dụng kỹ sư công nghệ

564 Lượt xem

Công ty cổ phần thiết bị công nghệ AQUA hân hạnh là đại lý ủy quyền của hang HACH, là nhà cung cấp thiêt bị quan trắc nước hàng đầu thế giới. AQUA chuyên cung cấp giải pháp hệ thống quan trắc tự động liên tục, thiết bị đo đạc, hóa chất phòng thí ngiệm, hiện trường. Hiện tại, do nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật kinh doanh cũng như khai tác tiềm năng từ khách hàng hiện tại, công ty tuyển dụng vị trí kỹ sư công nghệ.
Tuyển dụng nhân viên kinh doanh dự án
Tuyển dụng nhân viên kinh doanh dự án

400 Lượt xem

Công ty cổ phần thiết bị công nghệ AQUA hân hạnh là đại lý ủy quyền của hang HACH, là nhà cung cấp thiêt bị quan trắc nước hàng đầu thế giới. AQUA chuyên cung cấp giải pháp hệ thống quan trắc tự động liên tục, thiết bị đo đạc, hóa chất phòng thí ngiệm, hiện trường. Hiện tại, do nhu cầu mở rộng kinh doanh cũng như khai tác tiềm năng từ khách hàng hiện tại, công ty tuyển dụng vị trí nhân viên kinh doanh.

Hiển thị 1 - 5 / 5 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng