Giải Pháp Quan Trắc

AQUACO CHUYÊN CUNG CẤP CÁC GIẢI PHÁP VỀ LĨNH VỰC PHÂN TÍCH NƯỚC, KHÍ ONLINE, PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ HIỆN TRƯỜNG

 

GIẢI PHÁP QUAN TRẮC KHÔNG KHÍ: https://aquaco.vn/quan-trac-moi-truong-khong-khi.html
GIẢI PHÁP QUAN TRẮC NƯỚC MẶT: https://aquaco.vn/nuoc-mat.html
GIẢI PHÁP QUAN TRẮC NƯỚC THẢI: https://aquaco.vn/nuoc-thai.html
GIẢI PHÁP QUAN TRẮC NƯỚC CẤP: https://aquaco.vn/he-thong-nuoc-cap.html
THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM, HIỆN TRƯỜNG: https://aquaco.vn/thiet-bi-phong-thi-nghiem/
CUNG CẤP HÓA CHẤT PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU NƯỚC: https://aquaco.vn/hoa-chat-phong-thi-nghiem/


Công ty cổ phần thiết bị công nghệ AQUA
Địa chỉ: 171 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
Tel: (028) 6276 4726
Hotline: 0768 764 726
Email: info@aquaco.vn

Chưa có nội dung nào.

Đã thêm vào giỏ hàng